Jordi Camins parlà dels volcans

El passat 9 de gener, en Jordi Camins va parlar amb molt detall del fenomen dels volcans. Una conferència molt interessant pels amplis coneixements del ponent i per l’ exposició del tema, que resultà clar i entenedor, i que  acompanyà amb moltes fotografies i gràfics.

Començà parlant de l’estructura de la Terra, presentant un tall transversal on es veia l’escorça, el mantell i el nucli. L’escorça de la Terra no és una unitat continua, sinó que està formada per una sèrie de plaques tectòniques formant un trencaclosques.

Aquestes plaques tenen moviment perquè llisquen damunt del magma i quan frega una amb l’altra es produeix tremolors o terratrèmols. També és en els límits de les plaques, on hi trobem els volcans, que és quan el magma del mantell surt per una obertura de l’escorça terrestre. Per tant en els límits de les plaques és on sempre hi ha risc d’ haver-hi activitat volcànica i sísmica.

Comentà que quan un volcà “adormit” erupciona, ja ha donat abans senyals, com un soroll esfereïdor, provocant tremolors en el terreny i emetent fums. Al final acaba amb una explosió i sortida de la lava i de cendres. Segons la intensitat, els volcans poden ser molt destructius i perillosos per la població. Pompeia, per exemple, a s.I després de Crist, va ser enterrada per les cendres que va emetre el Vesubi, morint la gent que hi havia a la ciutat.

Al llarg de la història hi ha hagut moltes erupcions importants. Comentà que l’any1815 el Mont Tambora va provocar l’erupció més gran de la història recent,que va arribar a canviar el clima. No hi va haver estiu perquè les cendres cobrien l’atmosfera de la Terra, amb conseqüències gravíssimes per la població. Feu referència a moltes altres erupcions importants, com el d’un volcà d’Islàndia que, degut a les cendres que llançava, es va tallar el trànsit aeri d’Europa durant unes setmanes. També es parlà de l’erupció del volcà Cumbre Vieja de La Palma, dient que era de nivell 2 i que al llarg de la història hi ha hagut erupcions molt més fortes que aquesta.

Una xerrada molt interessant on el ponent va aprofundir molt en els diferents tipus de volcans i les diferents erupcions, mostrant un gran domini del tema.