La transició energètica

El passat 14 de febrer a l’AUGA es va parlar d’un tema ben actual com és el de la transició energètica dels combustibles fòssils cap a les energies renovables.

En Ramon Sans Rovira va argumentar amb tot tipus de dades, la urgència d’abandonar els hidrocarburs per la gran quantitat de CO2 que emeten i que provoquen el canvi climàtic d’una forma molt evident. Fins l’any 1880 hi havia un equilibri entre les temperatures i les emissions de CO2. A partir de llavors, amb la industrialització, es va començar a utilitzar el carbó i va augmentar la concentració de CO2 a l’atmosfera. Actualment, amb l’augment de consum de combustibles fòssils els efectes d’augment de temperatura i d’alteració dels ecosistemes són evidents.

El ponent va deixar clar que estem en una emergència climàtica i que no es pot perdre el temps. Va parlar de l’ús de l’energia des de l’aspecte tèrmic (calefaccions), de l’aspecte de mobilitat (transport) i de l’aspecte elèctric (motors, indústries,…). Va fer una comparativa entre l’energia produïda per combustibles fòssils i per l’energia renovable. Desavantatges dels combustibles fòssils ( escassedat, costos elevats, poca eficiència energètica, alteració del clima i perjudici per la salut a causa de la seva contaminació). Com a avantatge és que es pot emmagatzemar. Per contra, l’avantatge de l’energia renovable és que és abundant, gratuïta, no altera el clima i no contamina. Com a desavantatge important és que no es pot emmagatzemar.

Segons el conferenciant, la transició energètica cap a les renovables és viable tant des del punt de vista energètic, com climàtic, com econòmic, com territorial. Ho va justificar amb tota mena de dades. També va fer palès l’ús abusiu de l’energia. Si tothom volgués viure com un americà no hi ha recursos en tot el planeta. N’hem de ser molt conscients i fer-ne un ús racional, no malgastant energia.

El públic va ser prou conscient de què cal anar cap aquí, encara que no tot són flors i violes, perquè la instal·lació de plantes fotovoltaiques o eòliques si no es fan d’una forma equilibrada en el territori pot portar a la destrucció de camps de conreu i destrucció del paisatge de forma irreversible.

El tema de l’energia és una qüestió urgent, polèmica i cal que les administracions i en el nostre cas, la Generalitat, posi fil a l’agulla abans no sigui massa tard.

Si vols saber-ne més clica aquí.