Lluís Prat i l’energia fotovoltàica

El 26 de setembre a l’Auga es va parlar de l’energia fotovoltaica i la lluita contra el canvi climàtic.

Lluís Prat va fer èmfasis en la insostenibilitat dels combustibles fòssils (carbó, petroli i gas ) per l’escalfament global del planeta, ja que els hidrocarburs alliberen molt CO2 i provoquen un efecte hivernacle.

Per tant, el camí a seguir és el de les energies renovables. Va analitzar els pros i contres de l’energia nuclear que, per una part genera molta energia i no allibera CO2, però que té l’inconvenient dels residus radioactius. L’energia eòlica és una energia neta i renovable, una bona alternativa encara que pot tenir els inconvenients de què no sempre fa vent i també de l’impacte paisatgístic.

Finalment va parlar amb molt detall de l’energia solar fotovoltaica. Va explicar el seu funcionament i el públic va quedar força convençut que hem d’encaminar-nos cap aquí, cap a les energies renovables, aprofitant les teulades per instalar-hi plaques fotovoltaiques.

El conferenciant, amb el tema energètic va fer palès que hem de tenir present tant l’aspecte econòmic com medioambiental i va justificar l´ús de les energies renovables, especialment l’energia solar.