L’aventura de les llengües

El passat 3 d’octubre vàrem gaudir d’una conferència molt entretinguda i curiosa entorn de les llengües que es parlen arreu del planeta.

Amb aquesta conferència, els dos ponents, Jessica Neuquelman i David Vila i Ros, van fer un viatge pels cinc continents per descobrir curiositats de llengües d’arreu del món. I ho varen presentar d’una forma amena i molt dinàmica.

Paraules intraduïbles, frases fetes originals i tota mena de particularitats lingüístiques de llengües a bastament parlades o gairebé desconegudes ens demostren que, quan aprenem una llengua, també aprenem una nova manera de veure el món. Cada llengua, a part de ser una manera de comunicar-se, ens obre a una nova realitat, a una cultura única, a un entorn determinat.

Les llengües són un dels grans patrimonis immaterials de la humanitat. Tanmateix, aquest patrimoni  està en perill, atès que els lingüistes consideren que més de la meitat de les llengües que es parlen al món poden desaparèixer durant aquest segle. Per tant cal que tothom defensi la seva llengua i nosaltres hem de defensar la nostra, perquè si perdéssim la llengua, també perdríem la identitat com a poble.