Meritxell Aulines ens parla del volcà de Tajogaite

El passat dilluns, Meritxell Aulines, doctora en geologia, oferí una interessant conferència del volcà de Tajogaite, en el parc natural de Cumbre Vieja, de l’illa de La Palma.

La ponent va exposar amb molta claredat el fenomen del vulcanisme. Ens comentà que La Palma és l’illa on hi ha hagut més erupcions del conjunt de l’arxipèlag de les Canàries. Explicà el monitoratge que duen a terme els científics que controlen les zones volcàniques i l’activitat sísmica.

Malgrat que no es pot dir quan hi pot haver una erupció volcànica, sí que hi ha tres indicadors que prediuen una imminent erupció. La primera és que es detecten molts moviments sísmics, petits terratrèmols de forma sovintejada. Un altre indicador és la deformació del terreny pel moviment intern de la lava i el tercer precursor són els gasos que emet el volcà. Aquests poden ser vapor d’aigua, que es produeixen quan el magma troba una capa freàtica, o bé gasos tòxics procedents de l’interior. Quan coincideixen aquests tres factors i també se sent un soroll eixordador, és evident que hi ha un risc extrem i cal prendre les mesures cautelars per evacuar la població.

El volcà de la Palma que va erupcionar el 2021 era de tipus estrombolià. Va ser una erupció fisural, una làmina de lava que originà unes quantes boques o cràters. Fou de grau 3 en l’índex d’explosivitat volcànica que va del 0 al 8. Cada número és deu vegades superior a l’anterior, és a dir, un volcà de grau 3 és deu vegades superior a un de grau 2 i així successivament. Cada número d’aquesta escala defineix l’alçada que arriba l’emissió de material piro-plàstic. Els materials que emet un volcà a part de la lava, són les bombes volcàniques, les cendres i els gasos.

A part de l’excel·lent i detallada conferència en l’aspecte científic, també es comentà l’altra cara dramàtica de l’erupció. Hi va haver més de 7000 persones evacuades; més de 1500 confinades pels gasos tòxics; 1200 ha. de terra afectada i més de 3000 cases destruïdes. Tot un conjunt de conseqüències greus, zones aïllades, destrucció de les comunicacions, diners promesos per uns polítics que no compleixen, persones amb problemes respiratoris i d’altres amb trastorns mentals temporals per l’angoixa de veure què el volcà els ha enterrat la seva casa o la seva finca agrícola. Un malson que durà tres mesos seguits.