El món àrab i l’Islam a AUGA

El passat dilluns 24 d’abril, Marta Valls va parlar a l’Auga del món àrab i de l’Islam. Va descriure les característiques i definí conceptes que a vegades els confonem, com els termes, àrab (procedent dels països àrabs), moro (habitant del nord d’Àfrica) i musulmà (persona que practica l’Islam). Per tant, no tots els musulmans són àrabs ni tots els àrabs són musulmans.

La conferenciant va definí molt bé la llei de l’islam i els pilars d’aquesta religió. La Xaria és la llei de l’Islam i es fonamenta en dues fonts: L’Alcorà i la Sunna que ve a ser la tradició. Com que moltes de les directives presents en aquests textos no són prou específics avui en dia, per tal de convertir-les en una legislació aplicable es crea jurisprudència que la dicten els entesos (Fatua).

També va explicitar quins són els pilars d’aquesta religió. Va definir bé els cinc pilars:

la Xahada, no hi ha cap divinitat tret de Déu; la pregària (salat) que s’efectua cinc vegades al dia; l’almoina que és obligatòria i estipula que els musulmans han d’aportar una quantitat determinada per ajudar als pobres; el dejuni durant el ramadà i el pelegrinatge a la Meca un cop a la vida.

També presentà els diferents tipus de vel que s’han de cobrir les dones i per últim va fer referència a les diferències entre sunnites (90% dels musulmans) i els xiïtes (10 % aproximadament). Aquests últims procedeixen bàsicament d’Iran i són molt radicals.

La conferenciant va descriure amb molt detall les característiques bàsiques de l’Islam d’una manera molt neutra, sense entrar en el terrorisme yihadista que són aquests musulmans tan radicals que utilitzen la violència per estendre l’Estat islàmic i que representen una amenaça per les democràcies d’occident. Quan s’ha produït atemptats terroristes de signe yihadista sempre s’han manifestat en contra d’aquests fets, moltes persones musulmanes, fet que ens indica que no tothom és igual evidentment, la gran majoria són pacífics. Però la realitat és que existeixen aquests grups en l’islam polític i que han causat terror a Nova York i a moltes ciutats europees, Barcelona inclosa.