L’AUGA i Els nostres parents microbians

La humanitat ha conviscut amb microorganismes sovint sense saber-ho, avui ho sabem com d’importants son, no solament en termes mèdics, en tenim una àmplia experiència, sinó també per els processos biotecnològics en que hi son implicats.

Fent un passeig en l’evolució de la vida a la terra, els bacteris son els primers éssers en aparèixer, molts anys abans de l’aparició dels animals. Han estat els grans responsables al llarg dels segles de malalties infeccioses, com també responsables de grans beneficis.

Tot i sent els bacteris els més coneguts, també ni ha d’altres, que no son tant populars i que son molt importants en el que ens és més quotidià.