Jordi Camins ens deixa gelats

Un dilluns més d’Auga recuperant l’assistència a les sessions fins quasi a nivell pre-pandèmia. Hi contribuí molt la presència de Jordi Camins.

Jordi Camins és avui una autoritat mundial en el coneixement de les geleres, siguin geleres a les serralades com als pols terrestres, i n’ha publicat llibres i articles.

Les seves fotografies cronològiques sobre l’estat de la gelera més propera a nosaltres causen descoratjament. Les altres fotos d’arreu del món també, naturalment.

La lliçó sobre el comportament climàtic va ser seguida amb moltíssim interès i amb preguntes de l’auditori fins a allargar molt la sessió amb la gent escoltant amb atenció.