Jose Mª Baldasano explicà el canvi climàtic

El professor Baldasano, membre de la Acadèmia Europea de Doctors, va venir a AUGA per explicar el canvi climàtic.

No podem resumir la seva lliçó ja que, com tots sabem, el canvi climàtic és un tema extens; però el nombrós públic va allargar amb les seves preguntes més de mitja hora la sessió. L’interés de l’auditori no va minvar ni un moment tot i constatar la gravetat de la situació.

Baldassano va aclarir que la transmisió de malalties res tenia a veure, per ara, amb l’escalfament constatable del planeta.