Els fonaments filosòfics del dret

Júlia Pareto, molt jove, membre del Departament de Recerca Filosòfica de la UB va ser a l’AUGA la tarda de Sant Jordi amb una sessió de molt alt nivell sobre els fonaments filosòfics de les lleis. Ho va concretar en la legitimitat de que les noves generacions hagin de compensar a tercers per actes d’abús de generacions anteriors de la mateixa comunitat. Els diferents camins de la resposta van ser analitzats i raonats amb argumentacions molt ben explicades i amb una dicció i riquesa de llenguatge molt notable. Aquesta setmana, doncs, una classe d’alt nivell i potser difícil de pair.