LLuis Carrizo, fer reviure fòssils

Lluis Carrizo, professor a la UPF, col·laborador de Minoria Absoluta, director de cinema i enamorat d’aquest mitjà, va participar en la recuperació d’antigues filmacions en cel·luloide, especialment les realitzades durant la Guerra Civil o immediatament desprès.

Delicadíssima la conservació de les pel·lícules antigues al trencar-se, cremar-se o borrar-se les imatges, Carrizo va mostrar el gran treball de recuperar-les tot despullant-les d’afegits posteriors com la música o els comentaris poc adients.

I encara, per acabar d’arrodonir-ho, tornant el color real a les imatges que s’havien filmat en blanc i negre. Un acoloriment pacient i molt costós en temps i diners que deixa aquest tresor a l’abast de les properes generacions. Un tast d’aquest treball el presentà a AUGA i no escatimà pronunciar-se sobre les imatges projectades a la pantalla de l’Ateneu.