El trio Blume, el nadal d’AUGA

Tancament del trimestre a AUGA amb música de molt nivell.
Les tres joves germanes Mateu Carles, de Sant Genís-Jorba, violoncelistes i contrabaixista, és van aplegar sota el nom de Trio Blume per oferir un concert a l’alçada que la seva formació llarga i rigorosa i la seva experiència en orquestres d’Alemanya i d’aquí feien preveure.
Un concert on no van defugir la complexitat d’alguna obra de Bach fins a acabar-lo amb tres amables nadales que tancaven la seva brillant actuació i el trimestre i l’any d’AUGA.