Montserrat Nebrera i el ciberespai

Excel·lent la conferència del passat dilluns a càrrec de Montserrat Nebrera. Ens parlà de com el ciberespai, les noves tecnologies i les xarxes socials acceleren exponencialment la confusió entre informació veraç i informació intencionadament falsa. És una amenaça digital per poder tenir una informació objectiva i real.

El primer que hem de demanar als mitjans de comunicació és veracitat, que els periodistes ens expliquin els fets i nosaltres ja ens farem l’opinió a partir de la informació rebuda si aquesta és real. Però avui dia, podem tenir molta confusió i no saber mai si allò que veiem o que llegim és real o és una “fake news” (noticia falsa). Amb les noves tecnologies de la informació, les notícies falses han proliferat molt i provoca un perillós cercle de desinformació. Quan sentim repetides vegades una mateixa mentida, al final pensem que és veritat.


La conferenciant comentà que la digitalització de la informació, l’accés al major nombre de dades en temps real i la interconnexió de la comunitat porta certs riscos. Un és la infodèmia (excés d’informació). Pels algoritmes sempre rebem informació d’acord al nostre pensament i potser no contrastem sempre altres punts de vista. Un altre risc que ens comentà és la polarització. Cada vegada es van retroalimentant les posicions més extremes.

També va fer referència a què cada vegada hi ha més mediadors de la informació (facebook, twitter,instagram…). Les xarxes socials permeten que els usuaris siguin productors i consumidors de continguts a la vegada. Això ha facilitat la difusió de contingut enganyós de manera intencionada que pot difondre qualsevol persona o grup social o polític. Ens poden retroalimentar de la mentida. El periodisme de qualitat i seriós estan patint l’impacte d’aquest fenomen perquè la desinformació i les falsedats han esdevingut una nova arma contra la mateixa democràcia.

El futur és incert perquè no solament hi pot haver notícies falses, sinó també imatges falses creades a partir de la intel·ligència artificial, és a dir, doble manipulació.

De la intel·ligència artificial, cal gestionar els seus riscos ( geolocalitzador, intimitat personal, big data per al consum, patrons de conducta…). Caldria regular-ho jurídicament perquè tots tenim dret a la privacitat de les nostres dades.