Jordi Camins, un cop més

Jordi Camins va ser a l’AUGA

Un any més, i com cada any, va agradar molt al públic que li va anar fent preguntes i preguntes. Aquesta vegada el tema era detallar la preparació tècnica de les grans expedicions segons el lloc i objectiu de cada una i això li permeté de fer un repàs a moltes de les seves experiències i viatges.

I més enllà de les tècniques muntanyenques i de les fites aconseguides, el record humà de tantes persones que va conèixer a cada llogaret del món i l’agraïment -encara- pel que va aprendre d’elles.