Dones i treball tèxtil a Igualada

Tres dies després del 8 de març, AUGA va programar aquesta conferència sobre el paper de la dona en la indústria del gènere de punt i confecció a Igualada. Un repàs a uns anys en que una gran part de les, i els, assistents havien treballat en aquesta activitat.

Montserrat Lloch va situar amb precisió la importància d’aquesta indústria en el context català i estatal i va destacar-ne les xifres d’empleats per empreses, les vendes, les marques, i el procés de creació del fenomen i les causes de la davallada. També s’assenyalà el molt bon volum de fabricats que encara representa el sector del gènere de punt exterior.