El temps a l’Anoia des de Pujalt

Albert Borràs és el Director de l’Observatori de Pujalt. Enamorat de la seva feina, i disposant de mitjans molt bons per guardar i analitzar dades climàtiques, Albert Borràs busca també la visualització directa de fenòmens meteorologics des d’aquesta plataforma elevada i oberta a tots els horitzons que és Pujalt.
La visió, en dies molt clars, de l’Aneto a les muntanyes tarragonines, li permet veure i preveure fenòmens naturals i, si s’escau, alertar dels seus possibles efectes.Properament, organitzat per AUGA, és farà una visita guiada a l’Observatori.