Les escoles a l’Anoia durant la guerra

Oriol Solà Prat, escriptor prou premiat l’any passat i encara més premiat aquest any va ser dilluns a l’AUGA per parlar de la situació escolar a Igualada i l’Anoia durant la Guerra Civil (1936-39). Ho va fer a partir de la documentació trobada i,sobretot, de les conseqüències de implantació de l’Escola Nova Unificada.

Va donar xifres de l’increment de la població escolar a partir de la implantació de l’ENU, cosa que posava en relleu la falta d’escolarització de centenars d’infants. En aquest aspecte va ressaltar la creació d’escoles en nuclis rurals com El Saió o Fiol on s’aplegaren uns vuitanta noies i nois pràticament sense escolaritzar.
Escola en català, coeducació, en contacte amb el medi natural i l’esport i amb una dotació de llibres d’alt valor pedagògic. Com és natural quan es parla d’aquesta època es va obrir un debat que va aportar nous coneixements al públic.