Frederico Mayor Zaragoza a l’AUGA

Federico Mayor Zaragoza (1934), Director General de la UNESCO durant dotze anys, va obrir del 25è Curs de l’AUGA. Aquesta vegada -excepcionalment en dimecres-, Mayor Zaragoza omplí l’Ateneu d’un públic expectant amb la seva visita i que en sortir molt complagut.

Un verb fàcil, distret, entenedor i ple de referències personals amb els principals líders del món acompanyaven la seva argumentació esperançada sobre l’evolució de la humanitat. I amb una clara premissa: el món el salvaran les dones. La força creixent de la dona i la seva capacitat de diàleg i de buscar solucions.

No va amagar l’enorme problema ecològic que pot venir si no s’actua aviat i decididament sobre la placa de gel del Pol Nord, i tampoc va evitar el fenomen de les migracions i les sevesconseqüències. L’Alcade d’Igualada li agraí la seva vinguda a la ciutat.

-> Podeu veure la sessió completa en aquest enllaç: https://youtu.be/ICZVhqkTNH8