Jaume Mas reivindica Laureà Figuerola

Jaume Mas Parés, calafí, professor d’història, va encetar el tercer trimestre d’AUGA. Ho va fer explicant els antecedents del Mercat de Calaf, que es concreten en un document del segle XIII però que, segons Mas, podrien ser tres-cents anys anteriors segons la interpretació que el filòleg Coromines fa del nom Calaf.

Parlant de l’evolució del mercat en els segles posteriors ens va fer arribar al 19è segle i ,amb ell, la presència pública del calafí Laureà Figuerola i Ballester. Mas va remarcar el nul reconeixement que, fins a l’any 2001, Calaf havia donat a qui fou President del Senat i Ministre d’ Hisenda. Precisament el ministre que, al 1868, va escollir, d’entre la cinquantena de monedes que s’empraven a la península, la pesseta com a instrument únic de pagament. Figuerola, era home progressista i d’idees avançades i havia estat el primer president de la Institución Libre d’Ensenyanza i potser això mateix explica l’oblit.